Background Image
Previous Page  65 / 114 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 65 / 114 Next Page
Page Background

64

Malli:

Tämä on šuuri stola.

Missä kirja on?

Kirja on šuurešša stolašša.

Tämä on šuuri huoneh.

Missä on tivana?

Tämä on kaunis keittijö.

Missä on hella?

-is→-ehe-

Tämä on etehini.

Missä on kenkä?

-ni→-se-

Tämä on makuuhuoneh.

Missä on šänky?

Tämä on parvekeh.

Missä on šukšet?

Tämä on pirtti.

Missä on kiukua?

4.

Luaji koissa. Kiännä šanat, kekši šanaliitot.

Olohuoneh, makuuhuoneh, lapšienhuoneh, keittijö, etehini,

kylpyhuoneh,

hišši,

parvekeh,

tiilitalo,

šuuri

puutalo,

monikerrokšini talo, kolmaš kerroš, šähköhella, kaašuhella, vešša.

2. tunti

1.

Luve teksti ta kačo kuvua.

Oletko šie nähnyn karjalaista pirttie?

1 —

hirši

2 —

laučča

3 —

kätyt

4 —

kiukua

5 —

piisi

6 —

hella

7 —

kosino

8 —

kiukuanšelkä

1

2

3

4

6

5

7

8