Background Image
Previous Page  12 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 82 Next Page
Page Background

11

ruatau liäkärinä, hänellä on 35 (kolmekymmentäviisi)

vuotta. Miula on pitkä vualie tukka, pieni nenä ta

vihriet šilmät. Mie olen muamon näköni. Iro-čikko

opaštuu viijennellä luokalla. Hiän opaštuu hyvin. Miula

on kakši ämmyö ta ukko. Hyö eletäh omašša talošša.

Kešälomalla mie olen heilä ativoissa.

1. Montako henkie Tat’t’anan pereheššä on?

2. Missä tuatto ruatau?

3. Montako vuotta muamolla on?

4. Millä luokalla Iro opaštuu?

5. Mitein Iro opaštuu?

6. Onko Tat’t’analla ukko?

5.

Luve runo.

Iče olen Iknatta,

naini miula on Natalie,

poika miula on Potafei,

toini on Torofei,

kolmaš Kontratta,

nelläš Niikkana,

viiješ Vihuri,

kuuvveš Kus’ma,

šeiččemeš Šimana,

kahekšaš Kauro,

yhekšäš Pekka,

kymmeneš Ontto.

iloni

šurullini vanhempi

vihani

nuorempi

viisaš

hyväntahtoni

hyväččäini

poikkoi

laiska

6.

Kačo kuvua ta šano, ken mimmoni on?

Eči šanat šanakirjašta.