Background Image
Previous Page  42 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 42 / 82 Next Page
Page Background

41

3. Lopi sanundad.

Tuli ... .

Irdal om ... .

Kevädel ... .

Lindud tegeba ... .

Kevädel lapsed ... .

4. Pane muštho sanad.

5. Luge da kända tekst. Kirjuta se radlehtikoho.

Vepsän rahvahan praznikad

Vepsläižiden endišt elod voib jagada radinpäivikš da

pühäpäivikš. Radinpäivil vepsläižed tegiba kaik kodiradod.

Pühäpäivil hö lebaižiba. Völ vepsläižil oliba praznikad.

Kanman praznikad akad puhtastiba pertin, riputiba pertiš

čomid käzipaikoid. Jäl’ges kaik kodinikad käveliba kül’betihe

i paniba päle parahimid sädoid.

Praznikan aigan pertiš oli

äi čomad sömäd. Praznikstolal

oli kürzid, pirgoid, koloboid,

kalitkoid, munaričid.

radinpäiv — рабочий день

kanman praznikad — накануне праздника

riputada — вешать, развешивать

kürz — блин

munarič — яичница, омлет

kodinikad — члены семьи