Background Image
Previous Page  45 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 45 / 82 Next Page
Page Background

44

4.

Luve da kiännä tekstu.

Anus

Anus on vahnin Karjalan linnu. Jo läs tuhat vuottu tagaperin Anukses da

sen ymbäristös elettih karjalazet. Nygöi Anus on Anuksen rajonan piälinnu.

Se sijoitui kahten joven randoi myöte — Anusjoven da Mägriänjoven. Anuksen

kohtal jovet yhtistytäh toine toizeh. Ielleh matkuau yksi levei jogi — Anusjogi.

Se laskeh suurimah Karjalan järveh — Luadogah. Anukses Luadogassah ei

ole loitton. Sinne anukselazet kävväh huogavo- da pruazniekkupäivin.

Anuksen tazangol on äijy pelduo da niittyy. Sie kazvatetah mondu luaduu

ouveššii, kylvetäh vil’l’ua, pietäh žiivattua.

5.

Täytä virkehet.

Anus on vahnin … . Jo läs tuhat vuottu tagaperin Anukses da sen

ymbäristös … . Nygöi Anus on … . Se sijoitui …— Anusjoven da Mägriänjoven.

Anuksen kohtal jovet … ielleh matkuau yksi levei jogi — … . Se laskeh … —

Luadogah. Anukses Luadogassah ei ole loitton. Sinne … kävväh huogavo- da

pruazniekkupäivin.

Anuksen tazangol on äijy … . Sie kazvatetah mondu luaduu … ,

kylvetäh … , pietäh … .

6.

Oletgo sinä ajelluh Anukseh? Luaji 6 kyzymysty tekstan mugah.

3. urokku

1.

Luve lehmien nimet. Kuibo ajattelet, mindäh annettih

semmoizet nimet?

Enzoi, Tošoi, Keskoi, Netkoi, Piätköi, Suoboi, Pyhöi, Mul’l’y,

Ruskoi, Kirjoi, Mustikoi, Pilku, Juonoi, Joučikoi.

2.

Kiännä, kirjuta tundemattomat verbit sanatetrattih.

Juottua, syöttiä, juvva, niittiä, šuorittua.

3.

Kirjuta mallin mugah.

Malli:

Syvvä — syödih.

Kazvattua, vuottua, syöttiä, juvva, niittiä, šuorittua.

Joga linnul on oma pezä kallis.