Valitse alue  
 
Täällä alueella on:
Murmanskin alue
 Pääkirjasto
 Linkit
 Mielenkiintoista. Kirjastojen toiminnasta
 Sähköisessä muodossa olevat aineistot
 suomalais-ugrilaisilla kielillä
 Verkkogalleriat
 Uudet julkaisut
suomalais-ugrilaisilla kielillä
 Meidän julkaisumme
 Navigaatio
 Uutta sivustolla
 Suomalais-ugrilaisilla kielillä olevat
 julkaisuluettelot
 Suomalais-ugrilaisten kansojen
 kirjallisuuksien ja kansanperinteiden
 perustajia
 Kaleidoskooppi
 Suomalais-ugrilainen maailma
  Etusivulle

Murmanskin alue

   

Mielenkiintoista. Kirjastojen toiminnasta

Murmanskin alueen valtiollinen yleinen tieteellinen kirjasto on alueen suurin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa käyttäjille erilaisia tietopalveluita. Se auttaa säilyttämään ja kehittämään perinteistä kirjakulttuuria.

Kirjaston yleinen kokoelma sisältää yli 2.6 miljoonaa erilaista julkaisua, mm. audiovisuaalisia julkaisuja, verkkojulkaisuja sekä painotuotteita. Kirjasto voi aiheellisesti ylpeillä 1600-luvulla ja 1900-luvun alussa ilmestyneillä harvinaisilla julkaisuillaan. Kirjastossa oleva Murmansin alueesta kertova aineisto, mm. saamen kielellä on Kuolan niemimaan arvokkain omaisuus.

Kirjastossa säilytetään alueen suurimpia kokoelmia, mm. lääketieteellista ja tieteellis-teknista kirjallisuutta, taidejulkaisuja jne. Kirjastossa on muutama tietokanta, mm.:

  • Elektroninen kotiseutuluettelo ”Saamelainen bibliografia”. Luetteloon kuuluu venäjän ja saamen kielellä olevia julkaisuja, jotka ovat ilmestyneet SNTL:n ja sitten Venäjän alueella vuodesta 1776 lähtien.
  • Elektroninen kotiseutuluettelo ”Murmanskin alue”.

Kirjasto kehittää aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä Barentsin Euroarktisen alueen projektin puitteissa sekä järjestää kansainvälisiä, yleisvenäläisiä ja alueellisia tieteellis-käytännöllisiä konferensseja, pyöreitä pöytiä ja seminaareja. Lukijat osallistuvat kirjallisuus- ja musiikki-iltoihin, kirjojen julkistamistilaisuuksiin sekä näyttelyihin.

Vuonna 1994 kirjaston kotiseuduntutkimuksen bibliografian osaston pohjalle luotiin saamelaisen kirjallisuuden ja kotiseutukirjallisuuden osasto. Kotiseutu- ja aikakausjulkaisujen kokoelma on kuitenkin alkanut täydentyä jo monta vuotta sitten. Nykyaikana kirjastossa on yli 34 miljoonaa painotuotetta, audiovisuaalista julkaisua sekä digitoitua aineistoa. Kirjastossa on myös 1800- ja 1900-luvuilla ilmestyneiden harvinaisten julkaisujen kokoelma sekä alueemme suurin aikakausjulkaisujen kokoelma.

Murmanskin alue on monikansainen seutu. Sen kantaväestö on saamelaista. Sekä saamelaisille, että yleensä maailman yhteisölle on tärkeää säilyttää pohjoisen pienten kansojen perinteitä, aineellista kulttuuria ja menoja. Kirjastossa kerätään ja säilytetään saamelaisten historiasta kertovia asiakirjoja. Saamelaisen kokoelma sisältää julkaisuja venäjän kielellä ja saamen murteillä. 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa kirjasto osallistui aktiivisesti Barentsin Euroarktisen alueen Saamelainen bibliografia –projektin toteuttamiseen. Projektin tavoite oli yhteisen tietokannan luominen Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän välille. Vuodesta 2001 lähtien kirjastossa kehitetään elektroninen luettelo ”Saamelainen bibliografia”.

Marin tasavallassa voi ihastua Napaseudun Uralin kauneuksiin

25. huhtikuuta Joškar-Olassa avattiin Venäjän huomattavan matkustajan Vladimir Dankon Kivisilta –valokuvanäyttely.

Lue lisääFINNOUGROvidenije kertoo liiviläisten tarinat

FINNOUGROvidenije-sivustolla on esillä videoita vähälukuisesta suomalais-ugrilaisesta kansasta – liiviläisistä.

Lue lisääKansantaiteen messuilla Permissä oli esillä suomalais-ugrilaisten käsityöläisten teoksia

Permissä on päättynyt VIII Alueiden väliset kansantaiteen ja käsitöiden messut. Messut pidettiin perinteisesti Permskaja jarmarka –näyttelykeskuksessa.

Lue lisääUnkarilaisten elokuvien päivinä Komin tasavallassa pidettiin ohjelma

14. maaliskuuta Suomalais-ugrilaisessa kulttuuripuistossa Komin tasavallan Syktyvdinin piirissä Ybin kylässä avattiin ensimmäiset Unkarilaisten elokuvien päivät.

Lue lisääEtnografian oppitunnit –kulttuuri- ja koulutushanke

12. helmikuuta Venäjän federaation Suomalais-ugrilaisen kulttuurikeskuksen työntekijät pitivät oppitunnin Etnografian oppitunnit –kulttuuri- ja koulutushankkeen piirissä. Hankkeeseen osallistuu Kansanyliopisto senioreille – tieto- ja opetushankkeen opiskelijoita.

Lue lisää 
Sivusto on tehty Venajan ja Ita-Euroopan instituutin raha-avulla (Suomi, Helsinki)